သူတို႔ဘက္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနမွာမဟုပ္ဘူးလို႔ ဦးဇိုေဘြေျပာ

ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြ
ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြ

ဟားခါးျမို႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားဖ်က္သိမ္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္သူမ်ားဘက္မွ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္တာရွိရင္ေတာ့ အစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းလက္ပိုက္ျကည့္ေနမွာမဟုပ္ဘူးလို႔ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြမွ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ျမို႕သစ္ စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အိမ္မ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ အစိုးရဘက္က ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ရွင္မ်ားကို ေခၚယူအသိေပးခဲ့ေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္သူမ်ားဘက္က အိမ္ဖ်က္ဖို႔ ျငင္းဆန္သည့္အျပင္ အစိုးရတာ၀န္ရွိလူၾကီးပိုင္းတစ္ခ်ို႕ကို ရည္ရြယ္ျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားပါ ရွိလာသည့္အတြက္ အေျခအေနပိုမို ဆိုးရြားလာပါတယ္။

“အိမ္ဖ်က္ဖို႔ တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားစာလည္း ေပးျပီးသြားျပီ။ သူတို႔လိုက္နာမယ္လို႔ ယုံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျမကြက္ေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေဆာက္သူမ်ားအၾကား ျပသနာရွိလာႏိုင္တယ္။ ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရွိေနရင္လည္း ဥပေဒအတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိရင္ေတာ့ ရဲနွင့္ပူေပါင္းျပီး က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမယ္။ သူတို႔ဘက္က ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ရင္ေတာ့ အစိုးရလည္း ဒီအတိုင္းၾကည့္ေနမွာမဟုပ္ဘူး။ တကယ္ေတာ့ စည္ပင္ဧရိယာအတြင္းမွာေနထိုင္ျပီး စည္ပင္ဥပေဒ မလိုက္နာရင္ ဘာဥပေဒကိုသြားလိုက္နာရမွာလဲ?” ဟု ဦးဇိုေဘြက ေျပာပါတယ္။

ဟားခါးျမို႕သစ္စီမံကိန္း ဧရိယာ (ဧက ၆၇၆) အတြင္းရွိ အိမ္ (၁၃၀) ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔  ဇူလိုင္လ (၁၅) ရက္ေန႔က ဟားခါးျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးရုံးမွ အိမ္ရွင္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆုံျပီး အသိေပးခဲ့သည္။

ဟားခါးျမို႕သစ္စီမံကိန္းစတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္တုန္းက အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကေန ေျမရွင္ေတြကို အသိေပးျခင္းႏွင့္ ညွိႏႈိုင္းတိုင္ပင္မႈ တစ္ခုမွမလုပ္ခဲ့ဘူး၊ အစိုးရဆီကိုလည္း က်ေနာ္တို႔စာတင္ခဲ့တယ္၊ ဘာတစ္ခုမွ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းလည္းမရွိဘူူး၊ ေဆာက္လုပ္ျပီးသား က်ေနာ္တို႔ အိမ္ေတြကို ဖ်က္မွာ မဟုပ္ဘူးလို႔ အိမ္ရွင္မ်ားက ျငင္းဆိုၾကပါတယ္။

ျမို႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာအတြင္း အိမ္ေဆာက္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးတလြန္ဇာထန္က “အိမ္ေတြကို္မဖ်က္ဘဲ လိုင္စင္ရႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးဖို႔ က်ေနာ္တို႔အဓိကေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရဘက္က လက္မခံဘူး။ ေဆာက္ျပီးသားအိမ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ဖ်က္မွာမဟုပ္ဟူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရဘက္က က်ေနာ္တို႔ကို ေတြ႕ဆုံညွိႏိႈင္းမႈမလုပ္ဘူး။ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမယ့္လည္း သူတို႔လက္မခံဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ဘယ္သူကမွ အိမ္ဖ်က္မွာမဟုပ္ဘူး။ အစိုးရဘက္က က်ေနာ္တို႔အိမ္ေတြကို လာဖ်က္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတို႔အိမ္ေတြကို သြားဖ်က္ရပါမယ္” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤသတင္းသည္ The Chin Journal ႏွင့္ The Hakha Post အၾကားသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။