ေဒလီရွိခ်င္းဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ၾသစေတးလ်သံရုံးမွ အင္တာဗ်ဴးေခၚျပီ

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ေဒလီျမိဳ႕မွာ ခိုလႈံေနထိုင္ၾကသည့္ ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ားကို  ၾသစေတးလ်သံရုံးမွ အင္တာဗ်ဴးေခၚယူေနလ်က္ရွိျပီး လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္ အင္တာဗ်ဴးခံရျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒလီ Chin Human Rights Organization (CHRO) တာ၀န္ခံ ဆလိုင္က်ဳံေဒါသ့္က “အခုေတာ့ အရင္လို Resettlement Program မရွိေတာ့ဘူး။ Family Sponsorship အေနနဲ႔ပဲ ေခၚယူေနပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးအေခၚခံရသူမ်ားထဲမွာ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ Reject ခံတဲ့သူမရွိေသးဘုူး” လို႔ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းမွာ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးအေျခေနဆိုးရြားေနျပီး အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈမ်ားရွိေနတာေၾကာင့္ ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကာအကြယ္လိုအပ္ေနျပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ဆက္လက္အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ဟု မက္လ ၁၄ ရက္ေန႔က UNHCR မွထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီးေနာက္ပိုင္း ၾသစေတးလ်သံရုံးမွ ေဒလီခ်င္းဒုကၡသည္မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးစတင္ေခၚယူေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေတးလ်သံရုံး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုမယ့္ ခ်င္းဒုကၡသည္မ်ားအေနနဲ႔ အိႏိၵယလ၀ကေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ (Police Clearance Certificate) ႏွင့္ ေဆးစာလိုအပ္ပါတယ္။

ေဆးစစ္တာကုိေတာ့ ၾသစေတးလ်သံရုံးမွ အိႏိၵယအစိုးရေဆးရံုတစ္ခုခုကို ဆက္သြယ္ေပးျပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို အခမဲ့စစ္ေပးပါတယ္။ ထိုမွတဆင့္ ေဆးစာကို အစိုးရေဆးရံုက  ၾသစေတးလ်သံရုံးသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ေပးပါတယ္။ လ၀ကေထာက္ခံစာႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာကိုေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုမယ့္သူကိုယ္တိုင္  ၾသစေတးလ်သံရုံးကို အပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒလီျမိဳ႕မွာခ်င္းဒုကၡသည္ ၃၅၀၀ ခန္႔ေနထိုင္ၾကျပီး လက္ရွိၾသစေတးလ်သံရုံးမွ ခၚယူေနသည့္အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ဒုကၡသည္မ်ားဖက္က စိုးရိမ္ဖို႔မလိုေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာေထာက္ခံစာမ်ား ျပည့္စုံပါက တစ္လမွႏွစ္လအတြင္း ဗီဇာထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ဆလိုင္က်ဳံေဒါသ့္က ေျပာပါတယ္။